DUSA – NEFS – PSIHA

Posted by KARIN on
DUSA – NEFS – PSIHA

Duša koja sebe kori – (nefs-i levvame)

“Mumin je poput žita. Može se saviti, ali će se opet ispraviti i podići.“ (Hadis)

Čovjek koji se nalazi na tom nivou čitav svoj život će provesti u znaku jedne unutarnje borbe. Čineći to, uz Allahovu dž.š. pomoć, on neće pasti i ugušiti se u osjećaju očaja i beznađa. Naći će načina da svaki put iznova obnovi sebe. Kada god padne, podići će se osjećajući novu vitalnost i radost, drhtat će od straha pred Allahom dž.š. i stalno se nadati Allahovoj milosti. To stanje predstavlja najvišu tačku “duše koja sebe kori“, kao i prelazno stanje prema nivou “zadovoljne duše“ (nefs-i radijje).

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Da vi ne griješite, Uzvišeni Allah bi stvorio narod koji bi griješio (i kajao se) i kojem bi On praštao. (Muslim)

Ovo može na početku zvučati čudno- da li Allah želi da griješimo? Odgovor je ne, On ne želi da griješimo, ali On zna da hoćemo, i On želi da tražimo oprost, da Mu se vratimo, i da je On uvijek tu, spreman da nas opet prihvati.To je dio Allahovog plana za nas. Allah nas je stvorio sa određenom naravi, a suština te prirode je slobodna volja, a posljedica toga je da mi griješimo, a ukoliko smo vjernici onda se kajemo i vraćamo Allahu. To je dio koji Allah voli- pokajanje, dobrovoljni povratak.Allah nas nije stvorio da bi bili meleki. 

Samo Jedini Allah Znade potpunu promisao ljudskog i dzinskog stvaranja.


48 + = 55